Наукові активності викладачів кафедри музики

Викладачі та магістранти кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 1-3 грудня 2021 року взяли участь у представницьких наукових онлайн-форумах із метою презентації мистецько-педагогічному загалу результатів своїх досліджень.

Упродовж двох десятиліть Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької (м. Київ), організовані за ініціативи відділу змісту та технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, є визнаним дискусійним майданчиком із актуальних проблем вітчизняної мистецької освіти, який збирає провідних учених, митців і дослідників-початківців. У 18 збірниках матеріалів Читань у різні роки оприлюднили статті всі викладачі кафедри музики та багато їх вихованців. На цьогорічному зібранні відзначили 10-літній ювілей фахового (категорія «Б») збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» – спільного проєкту ПНПУ імені В. Г. Короленка та ІПООД імені Івана Зязюна.

Уперше провідні фахівці кафедри музики взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство» (м. Одеса), яка зібрала учених і педагогів-митців із 8 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Молдова, Румунія, Франція, Швейцарія та ін.) та багатьох закладів культури України (консерваторії, мистецькі інститути, академії, коледжі та школи, департаменти й методичні кабінети).

У такий спосіб викладачі, аспіранти, магістранти кафедри музики підсумували результати своїх досліджень за 2021 рік і накреслили перспективи подальших наукових пошуків, що загалом сприятиме вдосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, покликаних зберігати, розвивати та поширювати в суспільстві українську національну культуру.

You may also like...

Перейти до вмісту