ЗАХИСТ КУРСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Відбувся захист результатів курсових досліджень із методики викладання музичного мистецтва студентами IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» (науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка Олена Лобач).

Результати досліджень оцінювала комісія у складі: кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Дем’янко; заступника завідувача кафедри музики, старшого викладача Наталії Ремезової та наукового керівника.

Мета виконання курсової роботи – розвиток науково-дослідницької компетентності бакалаврів через самостійну організацію мистецько-педагогічного дослідження та оформлення його результатів згідно з вимогами академічної доброчесності.

Студенти презентували різні напрями експериментальних і науково-методичних досліджень, проведених під час виробничої педагогічної практики. Так, Аделіна Четверікова здійснила теоретичний аналіз переважно зарубіжної літератури з проблеми впливу музичного мистецтва на розвиток особистості молодшого школяра та представила результати діагностичного експерименту, проведеного у двох закладах загальної середньої освіти Полтави і Кременчука. Ірина Ляшенко переконливо довела ефективність авторської методики навчання гри на дитячих музичних інструментах учнів початкової школи, розроблений її вчителем музичного мистецтва, вчителем-методистом Засульського ліцею Лубенського району, випускником кафедри музики нашого університету Юрієм Тесленком. Єлизавета Авілова узагальнила власний досвід застосування ігрових форм організації дозвілля молодших школярів у школі та в позашкільний час. Аліна Ганзенко систематизувала методи творчого розвитку молодших школярів на уроках мистецтва.

Як засвідчила перевірка текстів курсових досліджень на плагіат програмою Unicheck, роботи здобувачів мають високий рівень унікальності.

Дякуємо бакалаврам випускного курсу за сумлінну дослідницьку роботу, яка може послуговуватись за приклад для всіх музикантів молодших курсів.

Студентів ІІ курсу очікує навчальна практика в школі та літня практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку – це величезний простір для виявлення невирішених педагогічних проблем. Спостерігайте за життям дітей, фіксуйте та аналізуйте цікаві педагогічні ситуації, які стануть життєдайним підґрунтям для ваших майбутніх досліджень.

You may also like...

Перейти до вмісту