Відбулася гостьова лекція Світлани Соломахи «Художньо-педагогічна інтерпретація – основа професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін»

У рамках угоди про співпрацю між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка на базі кафедри музики 31 травня 2022 року старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна, кандидат педагогічних наук Світлана Соломаха провела гостьову лекцію «Художньо-педагогічна інтерпретація – основа професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін». Модераторами заходу виступили доктор педагогічних наук, професор Мирослава Вовк і кандидат педагогічних наук, доцент Олена Лобач.

У науково-методичному заході взяли участь співробітники ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; викладачі кафедри музики, магістранти, студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка та вчителі музичного мистецтва м. Полтави і Полтавської області.

Світлана Соломаха розкрила методологічні  та теоретичні основи використання методу художньо-педагогічної інтерпретації в педагогічній діяльності викладачів мистецьких дисциплін, який спрямовано на розвиток художньо-естетичного світогляду тих, хто навчається, їх здатності до сприймання, оцінювання й творчої інтерпретації мистецтва. Доповідачка визначила, що критерієм професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін є рівень професіоналізму, який вимагає специфічних знань і вмінь сприймати, перетворювати, зберігати та використовувати художню інформацію, закарбовану в мистецьких творах, задля навчання й виховання молоді. Вона наголосила, що головним методом художнього пізнання в мистецько-педагогічній освіті визначено художньо-педагогічну інтерпретацію творів мистецтва – інтегративний метод, котрий передбачає тлумачення тексту з позиції педагога, який створює умови для самовираження кожного реципієнта, допомагає їм долати психологічні та смислові бар’єри, а також пояснює художнє явище не тільки в естетичному контексті, а й з позицій розуміння значущості закарбованих у мистецькому творі загальнолюдських цінностей, культурних досягнень, морально-етичних норм та їхнього місця в розвитку особистості. Лекторка переконливо довела, що викладачам необхідно володіти майстерністю організації процесу сприймання творів мистецтва для того, щоб вибудувати стратегію (методологію) і тактику (методичне забезпечення) інтерпретації художнього тексту з метою залучення всіх учасників до пошуку смислу мистецьких творів на засадах співтворчості.

Наприкінці онлайн-зустрічі відбулася жвава дискусія. Студенти поділилися враженнями від лекції та подякували шановній пані Світлані за цікаву та ґрунтовну лекцію.

You may also like...

Перейти до вмісту