В університеті розпочала роботу експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка триває робота експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 1948-Е від 08 грудня 2021 р. до складу експертної групи увійшли:

Гергуль Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) – керівник експертної групи;

Барановська Ірина Георгіївна, кандидат педагогічних наук (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);

Кузьмич Катерина Віталіївна (Київський університет імені Бориса Грінченка, здобувач вищої освіти).

Із програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням.

Роботу комісія розпочала із офіційної зустрічі з адміністрацією університету: ректоркою, докторкою педагогічних наук, професоркою Мариною Гриньовою, першим проректором, кандидатом історичних наук, доцентом Олексієм Гурою, проректором з наукової роботи, доктором педагогічних наук, професором Василем Фазаном, очільницею психолого-педагогічного факультету, докторкою педагогічних наук, професоркою Наталією Сулаєвою та гарантом освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта» Наталією Дем’янко. Експерти продовжили роботу на зустрічі з науково-педагогічними працівниками, які забезпечують підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва та початкової школи на освітній програмі.

Конструктивно пройшла зустріч зі здобувачами вищої освіти, а також зустріч із адміністративним персоналом університету. Завершився перший дня роботи експертної акредитаційної комісії відкритою зустріччю із представниками педагогічної еліти.

You may also like...

Перейти до вмісту