Захист результатів виробничої педагогічної практики у вищій школі

Відбувся захист результатів виробничої педагогічної практики у вищій школі здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Мета практики – актуалізація та систематизація теоретичних знань, практичних умінь і навичок організації освітнього процесу та методичної роботи у закладі вищої освіти; формування вмінь викладацької діяльності. У ході її проходження студенти поглиблювали і розширювали теоретичні знання зі спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосували їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики. Формування у студентів психолого-педагогічних і методичних умінь викладання музичних дисциплін у системі вищої школи, вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання, формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією сприяло вихованню у студентів досвіду викладацької роботи, вироблення індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

Реалізація змістових модулів передбачала різні форми роботи, зокрема проведення профорієнтаційного заходу щодо важливості професії вчителя музичного мистецтва, керівника гуртка позашкільного закладу; психологічне дослідження з проблематики стосунків «студент-викладач»; аналіз.

You may also like...

Перейти до вмісту