Відбувся захист результатів виробничої педагогічної практики

Відбувся захист результатів виробничої педагогічної у вищій школі практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) денної та заочної форм навчання. Студенти-випускники і розширювали теоретичні знання зі спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосували їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань. Практична підготовка є важливою складовою професійного становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва та викладача вищої школи.

Програма практики скерована на актуалізацію та систематизацію теоретичних знань, практичних умінь і навичок організації освітнього процесу та методичної роботи у закладі вищої освіти; формування вмінь викладацької діяльності, застосування сучасних технологій і методик навчання, формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією, що сприяло вихованню у студентів досвіду викладацької роботи, вироблення індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

Одним із завдань стало проведення профорієнтаційного заходу, який скерований на пропагування музичного мистецтва, його виховних, розвивальних можливостей, важливості вчительської професії. Студенти-магістранти у «живому» спілкуванні з учнями закладів загальної середньої освіти та вчителями музичного мистецтва переконливо доводили важливість мистецтва у формуванні особистості, вихованні патріотичних почуттів; розкривали можливості вчительської професії щодо розбудови держави, відстоювання ціннісних орієнтацій українського суспільства. Дискусія, аргументація власної позиції, широке коло обговорюваних питань показали, що музичне мистецтво є засобом виховання особистості, сприяє формуванню естетичної культури, створює умови для творчої діяльності та можливості для реалізації художнього потенціалу людини. Воєнний стан вносить свої корективи у освітній процес. Тому студентка Ніна Черненко була вимушена проводити такий захід під час повітряної тривоги у бомбосховищі Березоворудського фахового коледжу ПДАА, де навчаються майже одні хлопці. На закінчення присутні заспівали патріотичну відому пісню «Ой, у лузі червона калина». Інший захід відбувся в Олександрівській філії Пирятинського культурно-громадського центру, де відбулося ознайомлення з ПНПУ ім В.Г.Короленка і де звучала пісня «Ой, зійдемося роде».

Студентка Тетяна Коваль провела виховний захід «Слава і честь народу» у Войнихівському закладі дошкільної освіти «Струмочок» Лубенського району Полтавської області, а Аліна Даниленко разом зі своїми учнями розкривала можливості музичного мистецтва як засобу розвитку художнього потнеціалу особистості.

У свої виступах студенти (К. Кравчук, І. Сипко, Ю.Веклич, О.Непийвода, Л. Горбань та інші) наголошували на важливості практичної підготовки фахівців до роботи у закладах освіти, ділилися враженнями, окреслювали питання, які потребують доопрацювання, більш наполегливої праці.

Студенти висловили подяку викладачам кафедри музики, початкової освіти та психології за допомогу і підтримку у ході проходження практики.

You may also like...

Перейти до вмісту