СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ

12-13 листопада 2021 року відбулася щорічна Міжнародна спеціалізована онлайн-виставка «Освіта та кар’єра – 2021» за ініціативи Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України та підтримки й участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

У межах виставки працював вебінар «Практична підготовка сучасного педагога у закладах фахової передвищої і вищої освіти: сучасні виклики» (організатор – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; модератор – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту Вовк Мирослава Петрівна).

На вебінарі аналітичну доповідь «Практична підготовка студентів на психолого-педагогічному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» представила Вільхова Оксана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана психолого-педагогічного факультету з питань практик. В обговоренні порушених проблем взяли участь доценти кафедри музики О. О. Лобач і В. С. Ірклієнко.

Партнерами заходу виступив Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Херсонський державний університет. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Бердичівський педагогічний коледж, Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Луцький педагогічний коледж.

Викладачі, керівники практик із різних регіонів України представили досвід практичної підготовки з урахуванням сучасних проблем, зокрема «Фахова практика в підготовці майбутніх учителів-філологів» (О. М. Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка), «Виробнича практика у підготовці майбутніх культурологів» (Л. І. Лимаренко, заслужений працівник культури України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету), «Неперервна практика в педагогічному коледжі» (О. Л. Фаст, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького педагогічного коледжу), «Формування художньої культури майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі практичної підготовки» (М. І. Жаворонкова, асистентка кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений майстер народної творчості України). За результатами заходу було рекомендовано: укласти практикум для організації педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання для закладів вищої педагогічної освіти; залучити викладачів, керівників практик до підготовки аналітичних матеріалів про проблеми і перспективи організації різних видів практик у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

You may also like...

Перейти до вмісту