Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти (екскурс у проблемне поле науково-практичної конференції в університеті-партнері)

Багаторічна плідна співпраця об’єднує Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка та Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Так, провідні викладачі-науковці обох університетів беруть участь у науково-практичних конференціях, публікують свої наукові праці у фахових виданнях університетів, зокрема «Естетика і етика педагогічної дії» та «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Упродовж багатьох років чимало студентів брали участь в олімпіадах та програмах академічної мобільності. 

Продовжуючи традиції співпраці, 29 квітня 2022 року викладачі кафедри музики долучилися у дистанційному форматі до роботи IV Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти», організованої за ініціативи Алли Растригіної, докторки педагогічних наук, професорки кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Співорганізаторами наукового форуму були Педагогічний університет ім. Комісії народної освіти у Кракові, Університет Гданська, Університет ім. Адама Міцкевича у Познані, Поморська академія у Слупську (Польща); Аріельський університет (Ізраїль), Вільнюський университет прикладних наук, Вільнюський університет прикладних наук, Панєвежський коледж (Литва) та ін.

Учасників конференції привітали ректор університету, доктор юридичних наук, професор Євген Соболь; в. о. проректора з наукової роботи, доктор психологічних наук, доцент Лілія Клочек; депутат міської ради м. Кропивницького, голова фракції «Перспектива міста», кандидат педагогічних наук Артем Стрижаков.

Першою на пленарному засіданні виступила Марина Гриньова, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, докторка педагогічних наук, професорка, яка розкрила теоретико-практичні основи розвитку комфортного середовища у вищому педагогічному закладі засобами сучасного менеджменту. Марина Вікторівна звернулася з проханням до професорки Аріельського університету (Ізраїль) Нітци Давидович передати сердечну вдячність адміністрації її вишу за багаторічну наукову співпрацю та можливість реалізувати програми зовнішньої академічної мобільності студентам Полтавського педагогічного.

Великий резонанс серед слухачів викликали доповіді зарубіжних колег, які порушили широкий спектр актуальних питань: професори Ева Жатан (Польща) і Нітца Давидович (Ізраїль), доцент Діана Ліпінскене (Литва) схарактеризували можливості та обмеження дистанційного навчання; Леопольд Хеммінгер (Австрія) на прикладі оригінальної гри «Дискусійні нитки» розкрив специфіку електронної освітньої комунікації в системі «студент-викладач, студент-студент» на засадах теорії конструктивізму; Реманта Кондратене (Литва) ознайомили присутніх із результатами експериментальної роботи щодо духовного розвитку особистості в процесі професійної освіти засобами мистецтва на підгрунті ідей Джонаса Кевішаса; Ліна Касаускене (Литва) висвітила духовний потенціал методу Ш. Судзукі на прикладі спеціальної музичної освіти дітей; Іоанна Сікорська (Польща) репрезентувала теоретичний аналіз нового напряму сучасного мистецтва – біоарту.

Спікерами конференції були відомі вчені з усіх регіонів України: Наталія Гуральник (Київ), Вікторія Тушева (Харків) Ганна Карась (Івано-Франківськ), Анатолій Мартинюк (Переяслав), Наталія Овчаренко (Кривий Ріг) та багато інших (див. програму конференції за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1tm41a-0W4__QHW-0OWjfVWwc-S_tVZ8j/view ).

Викладачі кафедри музики виступили на представницькому науковому форумі в різних ролях. Так, докторка педагогічних наук, професорка Наталія Сулаєва очолила роботу секції «Дистанційна освіта в системі університетської та загальної освіти», де учасники продовжили дискусію з актуальних питань диджіталізації професійної підготовки виконавців і вчителів мистецьких дисциплін, загальної та спеціальної освіти особистості. Її співдоповідачем на засіданні була старший викладач Наталія Ремезова, яка виокремила переваги й недоліки мистецьких онлайн-фестивалів і конкурсів для студентської молоді.

На пленарному засіданні доцентка Олена Лобач накреслила можливі шляхи вдосконалення нормативно-правових засад професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Мистецтво».

У дискусії взяли участь доцентка Наталія Дем’янко, яка акцентувала увагу на проблемах формування диригентсько-хорової компетентності студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Музичне мистецтво). Початкова освіта»; доцентка Вікторія Ірклієнко проаналізувала роль неформальної мистецької освіти в розвитку національної ідентифікації; доктор філософії Юлія Комишан ознайомила присутніх із результатами свого історико-педагогічного дослідження; старші викладачі Сергій Вовченко та Володимир Яковлев розкрили змістовий і методичний аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Висловлюємо щиру вдячність ініціаторам конференції за високий рівень її організації в умовах воєнного стану, за унікальну можливість обговорити з провідними вітчизняними і зарубіжними вченими нагальні теоретико-практичні проблеми сучасної мистецької освіти й переконатися в актуальності надбань української мистецької педагогіки, а головне – за прекрасну атмосферу професіоналізму, підтримки та взаєморозуміння, створену керманичами наукового заходу.

You may also like...

Перейти до вмісту