На кафедрі музики зреалізовано програму внутрішньої мобільності

На підставі Угоди № 24 / 02-40 від 27.08.2020 р. про співробітництво між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка в 7 семестрі була реалізована програма внутрішньої академічної мобільності студентами І освітнього рівня спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) групи М(до)-42.

Аліна Ващенко та Валерій Прищепа гідно презентували вокальну школу кафедри музики в класі народного артиста України, доцента Сергія Дьоміна під час вивчення курсу «Сольний спів».

Описание: D:\Downloads\Новини каф _музики\Фото 1.jpg
Описание: D:\Downloads\Новини каф _музики\Фото 2.jpg

Юрій Веклич і Катерина Кравчук успішно опанували навчальну дисципліну «Хорове диригування» в класі докторки педагогічних наук, професорки Алли Растригіної.

Описание: D:\Downloads\Новини каф _музики\Фото 3.jpg
Описание: D:\Downloads\Новини каф _музики\Фото 4.jpg

Студенти представили довідки про складання заліку та екзамену із зазначених дисциплін. Рівень навчальних досягнень вони підтвердили перед комісію із перезарахування результатів навчання у складі: завідувача кафедри музики професора Григорія Левченка; гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» доцентки Вікторії Ірклієнко; координаторки з питань реалізації програми внутрішньої академічної мобільності доцентки Олени Лобач.

Викладачі кафедри музики та студенти висловлюють щиру вдячність докторці педагогічних наук, професорці Аллі Миколаївні Растригіній і народному артистові України, доценту Сергію Петровичу Дьоміну за високий професіоналізм і унікальну педагогічну майстерність. Такий досвід співпраці з колегами сприятиме підвищенню якості диригентської та вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, збагаченню їхнього індивідуального досвіду щодо інноваційних художньо-педагогічних технологій. Сподіваємося на подальшу співпрацю з факультетом мистецтв Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

You may also like...

Перейти до вмісту